הרשמה ותשלום לסדרת ההרצאות "כוכבים בחוץ"

Admission fee for this course is $10